Aminata Jobarteh

Aminata Jobarteh is een ongetrouwde, zelfstandige zakenvrouw van 21 jaar. Ze woont momenteel in Sukuta en runt een bedrijf dat tie-dye-, macramé- en weefdiensten aanbiedt. Aminata’s droom is om haar succesvolle bedrijf verder uit te breiden en een eigen zakencentrum te ontwikkelen.

Toen Aminata in 2018 haar schoolopleiding afrondde, moedigde haar zus haar aan om een eigen bedrijf te starten. Ze beschouwt haar zus dan ook als een van de belangrijkste bijdragers aan haar huidige succes. Daarnaast is Aminata ervan overtuigd dat de Yepafrica-cursus Marketing Essentials die ze volgde in 2018 ook heeft bijgedragen aan het succes van haar bedrijf.

Volgens Aminata leert Yepafrica je precies de vaardigheden die nodig zijn om een eigen bedrijf op te zetten. De cursus heeft haar geleerd hoe ze haar eigen bedrijf moet runnen en dat heeft bijgedragen aan haar succes.

Aminata beschouwt iedereen om zich heen als potentiële klanten aangezien de mensen die interesse tonen in haar dienstenaanbod onderling enorm van elkaar verschillen. Ze probeert zich van anderen in dezelfde sector te onderscheiden door creatieve designs te ontwikkelen. Ondanks dat loopt Aminata tegen hindernissen op, zoals een gebrek aan distributeurs en marketingproblemen. Ze probeert die uitdagingen het hoofd te bieden door relaties aan te knopen met andere bedrijven, samen te werken en zo hopelijk meer klanten te winnen.

Aminata denkt dat het veel jonge mensen ontbreekt aan de nodige marketingvaardigheden om hun eigen bedrijf te kunnen ontwikkelen.