Our mission is to empower young people to be the change.

image

Waar we voor staan

Onze visie is om jeugdwerkloosheid en illegale migratie in de sub-Sahara terug te dringen door middel van jongerenorganisaties en Empowerment-leercentra. Onze missie is om jonge mensen de empowerment te geven om de katalysator te worden van verandering en zich in te zetten voor de wereld.
Lees meer
image

Wat we doen

In onze Empowerment learning centre stimuleren we Afrikaanse jongeren via intrinsieke motivatie om verantwoordelijkheid te nemen voor het – uit niets – opbouwen van hun eigen toekomst en zo een actieve rol te spelen in verandering.
Lees meer
image

Wie we zijn

De Stichting Yep (Yepafrica) werd opgericht door Paul Engelsman en in 2008 formeel gevestigd naar Nederlands recht. In de sub-Sahara opereren we overeenkomstig lokale wet- en regelgeving.
Lees meer

Empowerment Learning Centre

Serreh Darboe, Operational Manager van Yepafrica in Gambia, vertelt.

Activiteiten

In onze Empowerment learning centre organiseren we de volgende activiteiten:

  • trainingsprogramma’s en workshops over empowerment en ondernemerschap;
  • sessies om (meer) bewustzijn te creëren. Deze worden gehouden in dorpen en omvatten uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot jeugdwerkloosheid en illegale migratie;
  • coördinatie van een ‘Young Entrepreneurs’ Business Network’, een netwerk voor jonge ondernemers dat is gericht op het creëren van succesvolle bedrijven en banen;
  • workshopreizen naar Gambia en Senegal voor Nederlandse ondernemers;
  • stageplaatsen voor Nederlandse studenten in Gambia of Senegal.

verhalen van onze 'Yeppers'

Investeer in de toekomst van Afrikaanse jongeren zodat ze
in hun eigen land een toekomst voor zichzelf kunnen opbouwen en ontneem ze zo de reden om de ‘Back Way’ naar Europa te nemen.