Onze missie is om jonge mensen de empowerment te geven om de katalysator te worden van verandering en zich in te zetten voor de wereld.

Yepafrica levert een effectieve bijdrage aan de vermindering van jeugdwerkloosheid en onregelmatige migratie uit de sub-Sahara. Aangezien jeugdwerkloosheid de belangrijkste reden is voor de schrijnende armoede en illegale migratie, onderzoeken we de hoofdoorzaken van die werkloosheid en onregelmatige migratie en gebruiken we verschillende benaderingen. De empowerment van jongeren is ons centrale aandachtspunt.

 

ONZE WAARDEN
De vier kernwaarden van Yepafrica zijn:

 

EMPOWERMENT

ONDERNEMERSCHAP

ETHIEK

GELIJKHEID

 

 

* Empowerment

Verandering begint met persoonlijk bewustzijn en betrokkenheid.

Als je als mens wordt gewaardeerd om wat je bent, hoef je niet meer met anderen te concurreren en kun je beginnen je eigen droom te realiseren. Bewustzijn en commitment zijn daarin basisvoorwaarden. Innerlijke verandering kan voortkomen uit iemands bewustwording van zijn/haar eigen kwaliteiten en beperkingen.

Yepafrica creëert een leeromgeving voor al haar leden die onafhankelijkheid stimuleert en een klimaat schept waarin mensen niet in opdracht van anderen handelen maar juist op eigen initiatief.

 

* Ondernemerschap

Laat passie overgaan in actie

Ondernemerschap is de eigenschap om iets te kunnen creëren uit niets.
Een ondernemer is in staat om zijn/haar toekomst op te bouwen uit niets. Ondernemers denken out of the box. Ze durven risico’s te nemen en geven nooit op. Hun innovatieve visie inspireert anderen.

 

* Ethiek

Respect voor alles wat leeft

De energie die we in ons werk stoppen moet niet verloren gaan, maar zich vermenigvuldigen in een positieve spiraal en zo bijdragen aan de positieve ontwikkeling van de mensheid, het milieu en/of het land. We weten uit ervaring dat alles wat is gericht op ‘snelheid’, ‘winst’ en ‘macht’, geen lange adem heeft. Voor ons zijn menselijke waarden het belangrijkst. Die vormen namelijk de sterkste basis voor duurzame ontwikkeling.

 

* Gelijkheid

Allemaal verschillend Allemaal gelijk

Elke persoon bij Yepafrica wordt gewaardeerd en gerespecteerd om wie en wat hij of zij is en wat hij of zij te bieden heeft. Yepafrica gelooft erin dat verscheidenheid tussen mensen leidt tot creativiteit. We werken allemaal vanuit een gezamenlijke visie, maar ieder van ons interpreteert die visie op een andere manier. Wij zijn ervan overtuigd dat eenheid in verscheidenheid een krachtig instrument is voor het teweegbrengen van verandering.

Het resultaat: betrokkenheid!

Bovengenoemde waarden vormen de ingrediënten voor het realiseren van verandering. Daarnaast moet elke actie duidelijk gericht zijn. Een actie kan nog zo krachtig zijn, als er geen duidelijke visie, richting en oog voor detail aan ten grondslag ligt, heeft ze geen waarde.

Aan de vruchten herkent men immers de boom!