Onze missie is om jonge mensen de empowerment te geven om de katalysator te worden van verandering en zich in te zetten voor de wereld.

Yepafrica levert een effectieve bijdrage aan de vermindering van jeugdwerkloosheid en onregelmatige migratie uit de sub-Sahara. Aangezien jeugdwerkloosheid de belangrijkste reden is voor de schrijnende armoede en illegale migratie, onderzoeken we de hoofdoorzaken van die werkloosheid en onregelmatige migratie en gebruiken we verschillende benaderingen. De empowerment van jongeren is ons centrale aandachtspunt.

De vier kernwaarden van Yepafrica zijn:

EMPOWERMENT

ONDERNEMERSCHAP

ETHIEK

GELIJKHEID