Door middel van intrinsieke motivatie geven we Afrikaanse jongeren de empowerment om op een actieve en goed doordachte manier verantwoordelijkheid te nemen voor het opbouwen van hun eigen leven en daarmee ook hun eigen toekomst.

 

Hoe we dat doen?

 

Door in onze learning centres cursussen in empowerment en ondernemerschap aan te bieden aan jonge mensen die net van school komen of hun schoolopleiding niet hebben afgemaakt. De centra worden geleid en gerund door zorgvuldig geselecteerde en getrainde jonge mensen. Na afronding van ons/onze trainingsprogramma(‘s) kunnen de jonge ondernemers lid worden van het zgn. Youth Entrepreneurs’ Network, een netwerk van jonge ondernemers waar ze inspiratie kunnen opdoen, maar ook anderen kunnen inspireren.

Ze vormen zo een beweging van rolmodellen en katalysatoren van verandering voor andere jongeren en hun gemeenschappen. Ze creëren zo ook (op een duurzame en natuurlijke manier) bij anderen het bewustzijn dat het heel goed mogelijk is om vanuit een situatie van armoede een toekomst op te bouwen.

Het doel van dit alles is dat het groeiende aantal leden van het Social Entrepreneurs’ Network de leercentra gaat sponsoren, zodat een waardeketen wordt gecreëerd waarbij steeds meer mensen zich aanmelden voor de leercentra en steeds meer mensen ondernemers worden. Hierdoor worden banen gecreëerd, wat resulteert in een significante vermindering van de jeugdwerkloosheid.

De jeugd als katalysator van verandering!

 

YEP staat voor 'Youth Empowerment': empowerment van jonge mensen

 

In Gambia zijn we daarin een belangrijke speler geworden.  Al vanaf 2007 is het onze ervaring dat jonge mensen die een sterk gevoel van eigenwaarde hebben niet alleen hun eigen leven kunnen veranderen, maar ook dat van hun families, gemeenschappen en zelfs hele dorpen en gebieden!

Yepafrica heeft een belangrijk netwerk gevormd:  YSENG (Young Social Entrepreneurs' Network Group). Elke ‘Yepper’ die een cursus heeft gevolgd in een van onze leercentra wordt automatisch lid van YSENG.

Wij beschouwen jongeren als de belangrijkste drijfveer voor duurzame verandering en het creëren van onafhankelijkheid in ontwikkelende landen. Om die reden zijn al onze programma’s gericht op de empowerment van jonge mensen.