Omar Sanneh 

Omar Sanneh is een alleenstaande man van 28 jaar. Hij woont in Banjul en is de eigenaar van het bedrijf Ever Fresh Vegetables Garden. Omar startte zijn bedrijf in 2011. In 2013 begon het echt te lopen.

Omar volgde in 2010 de cursus Business Plan van Yepafrica en in 2018 onze cursus Marketing Essentials. Na afronding van beide cursussen voelde hij zich gesterkt om zijn eigen bedrijf te starten. Hij werd ook een rolmodel voor andere jonge mensen.

Omar vindt het niet altijd even makkelijk om zijn eigen tuin te hebben: soms heeft hij het gevoel dat het hem ontbreekt aan de nodige technische kennis. Naast deze uitdaging noemt hij de oppervlakte van zijn stukje land als zijn voornaamste hindernis. Zijn tuin is namelijk vrij klein en om die reden kan hij niet op grote schaal produceren.

Om die uitdagingen aan te kunnen gaan is Omar vastbesloten een realistisch businessplan op te stellen en is hij actief op zoek naar financiële steun om meer land te kunnen kopen. Maar ondanks alle uitdagingen vindt Omar het geweldig om een eigen bedrijf te hebben: hij is zelfstandig en heeft de mogelijkheid om werkgelegenheid te creëren.

Omar schrijft het succes van zijn bedrijf toe aan het hebben van de nodige kennis, passie en geduld en aan de vertrouwensband tussen hem en zijn klanten.